Εργασίες μαθητών

Ζωγραφιές από το ΣΤ1  (σχ. έτος 2010-2011)

 

Παρουσίαση Ζωγραφιών με θέμα την πτώση του Ίκαρου από την Έκτη τάξη

στο μάθημα των Αγγλικών (σχ. έτος 2010-2011)

 

Διάφορες ζωγραφιές (σχ. έτος 2010-2011)

 

Β3 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.. Ο Η/Υ και το σχολείο μας

 

Γ2 & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ!! Ο Η/Υ μέσα από τα μάτια των παιδιών

 

Εργασίες των μαθητών του ΣΤ2  (σχ. έτος 2010-2011)