Προγράμματα

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Στη σελίδα θα βρείτε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Λογότυπο URL_admin ΣημειώσειςΦίλτρο Κατηγορία Εισηγητής
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : .Γενικού Περιεχομένου ?(4)
Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
opensoft.sch.gr
Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την εκπαίδευση
Δικτυακός τόπος που αποβλέπει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και στην παρουσίαση εφαρμογών ανοικτού κώδικα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το χώρο της εκπαίδευσης. Μέσω της δικτυακής πύλης, οι χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ελεύθερες και ανοικτού κώδικα εκπαιδευτικές εφαρμογές, να ενημερώνονται για το opensource εκπαιδευτικό λογισμικό και να καταθέτουν τις απόψεις τους ή να προτείνουν οι ίδιοι σχετικό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή άρθρων, νέων ή εκπαιδευτικών εφαρμογών.
.Γενικού Περιεχομένου
Hot Potatoes
Hot Potatoes
The Hot Potatoes Software (9,82MB)
Το λογισμικό των Hot Potatoes (νεότερη έκδοση 6.0) είναι ένα σύνολο από 5 διαφορετικά εργαλεία σύνθεσης διαδραστικών ασκήσεων σε δικτυακό περιβάλλον: α) Jquiz: quiz σύντομων απαντήσεων (short-answer quiz) και quiz πολλαπλής επιλογής (multiple choice quiz), β) Jmix: ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων (jumbled sentence exercise), γ) Jcross: σταυρόλεξο (crossword puzzle), δ) Jmatch : ασκήσεις αντιστοίχισης (matching exercise), ε) Jcloze: ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (fill-in-the-gaps exercise). Τα εργαλεία σύνθεσης που παρέχει το λογισμικό υποστηρίζουν όλες τις γλώσσες. Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο της Victoria (Καναδάς). για όσους επιθυμούν να φτιάξουν μέχρι 3 σελίδες σε κάθε τύπο άσκησης. Θα χρειαστεί μια απλή εγγραφή στο πρόγραμμα για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί με όλες τις δυνατότητες που παρέχει.
.Γενικού Περιεχομένου
Convert
Convert
Convert (152KB)
Μικρό λογισμικό μετατροπής μονάδων, που καλύπτει τα πάντα. Είναι σε συμπιεσμένη μορφή.
.Γενικού Περιεχομένου
http://members.e-yliko.gr/Eikones_new/Ελεύθερο%20Λογισμικό/etest.JPG
E-TEST
E-TEST (63,2 MB)
Σουίτα δύο πακέτων με σκοπό τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μέσα στην τάξη. Η σουίτα αποτελείται από δύο προγράμματα (εκπαιδευτικού και μαθητή) με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να διενεργηθούν προγραμματισμένες αξιολογήσεις σε πραγματικο ή προκαθορισμένο χρόνο, μέσω τοπικού δικτύου.
Το λογισμικό έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Διόλατζη (ΠΕ04)
Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του πακέτου μπορείτε να βρείτε στο συμπιεσμένο αρχείο.
επικοινωνία με το δημιουργό του προγράμματος : johdiol@windowslive.com
.Γενικού Περιεχομένου
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Αστρονομία ?(3)
Shadows 2.2.6.
Shadows
Shadows (Έκδοση 2.0 Beta 9: 1.40 MB. )
Περιγραφή: Λογισμικό Γαλλικής προέλευσης που επιτρέπει την κατασκευή (και εκτύπωση) διαφόρων τύπων ηλιακών ρολογιών για πολλές (2500) πόλεις της Γης. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής του. Η νέα έκδοση 2Beta (διαθέσιμη στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά), παρέχει επί πλέον την κίνηση της σκιάς του στύλου του ρολογιού στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ημέρας ή σε συγκεκριμένη ώρα κατά τη διάρκεια ενός χρόνου.
Γνωστικό αντικείμενο: Οπτική, Αστρονομία
Αστρονομία
Cartes Du Ciel
Cartes Du Ciel
Cartes Du Ciel (Χάρτες του ουρανού).
Μέγεθος: Πλήρες πακέτο (έκδοση 2.75): 15 ΜΒ. Βασικό πακέτο (έκδοση 2.75): 3.9 ΜΒ.
Περιγραφή: Λογισμικό αστρονομίας, Γαλλικής προέλευσης, που έχει μεταφρασθεί πλήρως στα Ελληνικά. Προβάλλει στην οθόνη και εκτυπώνει ουράνιους χάρτες, ενημερώνει για τα αστρονομικά γεγονότα, τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων ενώ παρέχει δυνατότητα animation των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων με χρονικό βήμα καθοριζόμενο από το χρήστη.
Γνωστικό αντικείμενο: Αστρονομία.
Αστρονομία
Λογισμικά Αστρονομίας
Λογισμικά Αστρονομίας
Λογισμικά Αστρονομίας που διατίθενται ελεύθερα.
Αστρονομία
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Γεωγραφία – Γεωλογία ?(2)
Seismic/Eruptions
Seismic/Eruptions (14.1 MB.)
Περιγραφή: Παρουσιάσεις σε χάρτες της κατανομής σεισμών και ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. Χρονολογική εμφάνιση των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων από το 1960 έως σήμερα σε 2 ή 3 διαστάσεις, με δυνατότητες εμφάνισης σε όλο τον πλανήτη, ανά ήπειρο ή σε παράθυρο που ορίζει ο χρήστης. H πλούσια βάση δεδομένων του μπορεί να ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου.
Πληροφορίες:  http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/
Γεωγραφία – Γεωλογία
Seismic Waves
Seismic Waves (3.68MB)
Πολύ καλή παρουσίαση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων από διάφορους επιλεγμένους σεισμούς, με πολλαπλές αναπαραστάσεις (διάδοση κυμάτων στην επιφάνεια και το εσωτερικό της υδρογείου με ταυτόχρονη αναπαράσταση του τι δείχνουν οι σεισμογράφοι σε διάφορα σημεία της Γης).
Πληροφορίες:  http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/
Γεωγραφία – Γεωλογία
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Μαθηματικά ?(1)
GeoGebra
GeoGebra
Ελεύθερο λογισμικό για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Μπορεί να δημιουργήσει και να υποστηρίξει δυναμικά κινούμενα γραφικά, άλγεβρα και λογιστικά φύλλα από την στοιχειώδη εκπαίδευση έως το πανεπιστιμιακό επίπεδο
Μαθηματικά
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Πληροφορική ?(1)
ΓλωσσοΜάθεια
ΓλωσσοΜάθεια
ΓλωσσοΜάθεια
Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ), της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.
Η ΓλωσσοΜάθεια παρέχει όλες τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την αρμονική εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την απρόσκοπτη συγγραφή του κώδικα, αλλά και για την εμφάνιση αναλυτικών μηνυμάτων σφάλματος, κατανοητών ακόμα και από αρχάριους χρήστες. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι σωστό, είναι δυνατόν να εκτελεστεί με επιλεγόμενη ταχύτητα και πλήρως παραμετροποιήσιμη παρακολούθηση τιμών για μεταβλητές και εκφράσεις.
Δείτε στιγμιότυπα (screenshots) του λογισμικού εδώ
Δημιουργός: Σπύρος Νικολαΐδης
Πληροφορική
Ανάπτυξη/σύμπτυξη Κατηγορία : Χημεία – Φυσική ?(4)
Chemcollective
Irydium Project: The Virtual Laboratory
Irydium Project: The Virtual Laboratory (12MB)
Πρόκειται για Java applet που προσομοιώνει ένα χημικό εργαστήριο. Διατίθεται ελεύθερα από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σκεύη και αντιδραστήρια για να «παρασκευάσει» τα επιθυμητά διαλύματα και να «στήσει» την κατάλληλη πειραματική διάταξη.
Για να κατεβάσετε την εφαρμογή κάνετε κλικ εδώ.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή on-line κάνετε κλικ εδώ.
Για οδηγίες χρήσης (αρχείο pdf) κάνετε κλικ εδώ.

Χημεία – Φυσική
Chemsketch 5.0
Chemsketch 5.0
Chemsketch 5.0 (7,8MB)
Λογισμικό της ACD/Labs (Toronto, Canada), που διατίθεται ελεύθερα (freeware). Απλά δίνετε το e-mail σας και ένα κωδικό πρόσβασης και μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό (7,8MB). Είναι κατάλληλο για σχεδίαση συντακτικών τύπων μορίων (οργανικών και ανοργάνων ενώσεων). Εχει πολλές δυνατότητες μεταξύ των οποίων διαδραστικές τρισδιάστατες προβολές, μέτρηση μήκους και γωνιών δεσμών και δημιουργία ονόματος μιας ένωσης βάσει της δομής της (μέχρι 50 άτομα για την ελεύθερη έκδοση). Εκτός της εφαρμογής Chemsketch 5.0 (7.8MB) από την ίδια σελίδα μπορείτε να ανακτήσετε το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού σε μορφή PDF ή έγγραφο του Word
Χημεία – Φυσική
Programs for Understanding Atomic Models (432ΚΒ)
Programs for Understanding Atomic Models
Programs for Understanding Atomic Models (432ΚΒ)
Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις προσομοιώσεις α) το πρότυπο Bohr για μεταπτώσεις ηλεκτρονίων με απορόφηση και εκπομπή ακτινοβολιών στο άτομο H. β) το πείραμα του Rutherford. γ) γραφικές αναπαραστάσεις των κυματοσυναρτήσεων ατομικών τροχιακών (Shroedinger). Η εφαρμογή παρέχεται δωρεαν από το Πανεπιστήμιο του Wuerzburg, αφού κάνετε πρώτα registration, συμπληρώνοντας όνομα και e-mail και στη συνέχεια κλικ στο «Programs for Understanding Atomic Models
Χημεία – Φυσική
chemland 6.0
Chemland 6.0 (25MB)
Λογισμικό που καλύπτει πολλά κεφάλαια Χημείας και διατίθεται ελεύθερα από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης
Χημεία – Φυσική