Εγγραφές στα μουσικά γυμνάσια

Τρίτη, 15 Μαΐου, 2012 13:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

σας γνωρίζουμε ότι αν επιθυμείτε εγγραφή του παιδιού σας σε Μουσικό Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2012-2013, πρέπει να υποβάλετε αίτηση από 10.05.2012 μέχρι 31.05.2012 στο Μουσικό Γυμνάσιο.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στα Μουσικά Γυμνάσια εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από διαδικασία επιλογής (θα γίνουν εξετάσεις από 20 έως 22 Ιουνίου 2012).

Το πλησιέστερο Μουσικό Γυμνάσιο στην περιοχή μας είναι το Μουσικό Σχολείο Ιλίου (τηλ. 210.5061961, 210.3442214, 210.3442215). Απ? αυτό μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και το πρόγραμμα σπουδών.

Παρακαλούμε αν υπάρχει επιθυμία υποβολής αιτήσεως αμέσως να το δηλώσετε τηλεφωνικώς στον Δ/ντή του Σχολείου. ( τηλ. 1ου Δημ. Σχολ. Άνω Λιοσίων: 210.2470140)

 

 

Άνω Λιόσια, 15.05.2012

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ